top of page

Jaar thema 2021 

Fundament afgelopen jaren:

We hebben indrukwekkende reeksen vivencia’s gedanst vanuit de vijf lijnen van Rolando Toro, de grondlegger van biodanza. Thema’s en boeken uit de diepte-psychologie hebben ons daarbij geholpen. Zoals de archetypen van CG Jung of levenskunst-begrippen uit de positieve Psychologie. Ook essenties uit de inzichten van onder andere Anselm Grün, Stephen Covey en Caroll Pearson hebben we gebruikt.

Boeken van Kees Schuurman, dieptepsycholoog en de grondlegger van het centrum voor zelfbezinning( CvZ) spelen een rol. Zelf ben ik tijdens deze CvZ  zomer-vierdaagse en winterdriedaagse regelmatig gespreksleider met als onderwerp onze eigen mythen en verhalen. Boeken als “Stem uit de diepte” over de rol van mythen en verhalen in onze psychologische rijping blijken me aan te spreken. Of het boek “Ik luister en antwoord” dat inzicht geeft in het denkmodel van Schuurman met de twee-eenheid van verbinding en eigenheid en hoe daardoorheen onze individuatie vorm krijgt en we onszelf steeds weer vernieuwen.

 

Inspiratie:

In onze gespreks- en dansgroepen in de combikubus Emmen komt tegelijkertijd ook veel langs dat echt ergens over gaat en me inspiratie geeft om in de dans verder uit te werken. Een prachtig moment beleefde ik met het geven van een dans- en theaterworkshop  aan de vriendengroep van mijn zoon. Het ging over de archetypen van de persoonlijkheid. Op een dansvloer, die ze hadden uitgerold in een fabriek omringd door zware machines en sfeervol voorzien van dwaallichtjes, was de workshop een schot in de roos. De dans gaf deze jong-volwassenen inzichten en plezier waarvoor sommigen mij wel driemaal bedankten. Zoveel goeds hadden ze blijkbaar in zichzelf maar ook met elkaar beleefd. Het sterkte me in de waarde van onze biodanza.

 

Ook na de Coronaperiode zal ik deze onderwerpen dansen die blijkbaar naar voren komen in de biodanza danssessies en die tegelijkertijd naar voren komen in de zelfbezinnende groepsgesprekken. Het zijn begrippen die blijkbaar toegang geven tot de diepte van onze ziel. 

Voorbeelden van authentieke begrippen die ik bedoel zijn: authenticiteit, vrijheid, troost, verlangen, ruimte, liefde en mildheid.

Ik hoop en verwacht dat we dit komende dansseizoen 2021-2022 weer prachtige avonden met elkaar kunnen beleven. 

Piet Ziel mei 2021

bottom of page