top of page
VBN logo.jpg

De Weg                       thema Biodanza Piet Ziel 2020

 

In de biodanza gebruik ik verschillende ingangen zoals  archetypen, biodanzalijnen,  elementen, leiderschapstijlen of positieve psychologie.

Dit jaar 2020 gaan we een reis maken via het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi naar wat Chinese filosofen ons leren. Centraal daarin staat Het Chinese begrip “De Weg”. Wij noemen het in het westen ook wel buikgevoel, intuïtie of contact met het grote geheel. Daar ligt een rijke bron van energie en ervaringen.

 

“Dat gaat me in de weg zitten”. Is een veel gehoorde uitspraak. Wat bedoelen we daarmee? Dat we merken dat er oud gedrag in het spel is. Dat er niet-helpende gedachten en overtuigingen onze eigenlijke behoeften blokkeren. Dat we gehinderd worden door een omgeving waar we onvoldoende bij betrokken voelen om er verantwoordelijkheid voor te willen nemen.

“De weg” is het chinees begrip dat staat voor ons diepere weten en dat zichtbaar is in alle gewone dingen die we doen.

 

Toeval bestaat

De afgelopen maanden kwamen een aantal inzichten toevallig op mijn pad: Schuurman, Chinese filosofie, energetisch werk en Franciscus van Assisi. Allemaal heeft het te maken met “De weg”.

 

Ik bezocht het Congres van Charles Eisenstein over zijn boek naar een  betere wereld. (Waar trouwens ook Ali B een goede en zelfs belangeloze inbreng had). Daar stond ik voor een boekentafel van het ISVW. (Instituut voor wijsbegeerte en filosofie in Leusden). Tientallen prachtige boeken over filosofie en groei. Een oudere man achter de tafel zat rustig te lezen. Ik liet mij oog een tijdje over de titels gaan en vroeg de man. “Welk boek van al deze boeken moet ik zeker lezen?” Hij glimlachte en keek naar mij en keek nog eens rustig over de stapels. Ik zag hem aarzelen en opeens in volle zekerheid gaf hij mij “De Weg”.

Het congres over de betere wereld met Ali B was vrolijk en had inhoud maar mijn grootste vangst was “De Weg”!

 

Schuurman:

Afgelopen jaar en rondom de jaarwisseling leidde ik gespreksgroepen vanuit het zelf-bezinnende gedachtegoed van Cees Schuurman. Deze gesprekken gingen over vrijheid en wat in de weg zit om vrijheid te beleven. In deze gesprekken, vanuit stiltes en zoekend naar echte woorden, gebeurt altijd iets bijzonders. Het blijkt dat er grote overeenkomsten zijn bij ieder die aan de gesprekskring deelneemt in de belevingen van diepere gevoelens. Dat er schijnbaar sprake is van een groter energetisch geheel is waar het gesprek onderdeel van uitmaakt.

 

Droom:

Ik maakte deze weken kennis met droomwerk. Het “nachtbewustzijn” in de woorden van Schuurman. Mijn veel voorkomende droom, waarvan ik mij de betekenis afvroeg, vertelde ik in een kring van mensen met mijn ogen half dicht. Anderen luisterden met aandacht en brachten onder woorden welke gewaarwording de droom in hun lijf opriep. Dat maakte dat de droom voor mij ging leven. Energie kreeg. De droomwerker vroeg mij naar details. Gaandeweg stond de droom me helder voor de geest en gaf inzicht in mijn diepere vraag. …Mezelf openstellen en bloot geven, anderen deelgenoot maken van mijn gedachten, dat geeft toegang tot mijn ingevingen en dat geeft kleur aan mijn leven…

 

Familieopstellingen:

Energetisch werk. Ik sta er vaak sceptisch tegenover omdat de antwoorden nar mijn smaak zo ver weg gezocht worden, buiten het hier en nu. Buiten de eigen verantwoordelijkheid. Toch merkte ik de kwaliteit ervan. Ik werd als “plaatsvervangend familielid” opgenomen in een opstelling en voelde duidelijk mijn plek met voorkeuren voor nabijheid en afstand tot andere familieleden. Uit de sfeer en de aandacht van ieder bij de opstelling kwamen als vanzelf helpende inzichten boven water. Inzichten die als het ware  “De weg” vonden naar de deelnemer.

 

Het zevenvoudig pad:

Een deelnemer van onze biodanzagroep deelde in de groep zijn levensinzichten vanuit het zevenvoudig pad. Franciscus van Assisi vormt in de late middeleeuwen de aanzet van de talrijke Franciscaner kloosters. Zijn zevenvoudig pad gaat over empathie, dankbaarheid voor het mysterie van ons leven. Overgave aan dat wat er is en voorbij gaan aan de begeerte. Gehoor geven aan onze verlangens van binnenuit. Het licht dat daar is en dat we in elkaar kunnen zien. 

Een belangrijke leefregel van Franciscus is de omgang met andersdenkenden. Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen, zelfs het wapen van het woord, gingen voor hem hand in hand. Het woord armoede vertaal ik trouwens met consumptieve soberheid. De rijkdom van de gemeenschap en het ecosysteem is belangrijker dan individuele materiele consumptie.

 

De weg

In het boek wat mij tijdens het congres met Ali B werd aangereikt legt de schrijver Michael Putt uit wat oude Chinese filosofen, onder wie Confucius en Lao Tzi te vertellen hebben over onze diepgewortelde overtuigingen. Over persoonlijke ontwikkeling, macht, relaties en identiteit.

 

Patronen die ingesleten en onwrikbaar lijken zijn dat niet. Je kunt nieuwe gewoonten aanleren en veranderen hoe je aankijkt tegen de wereld. Hoe je met anderen omgaat. Hoe je de macht van de  gewoonte of het ritueel kunt inzetten om te groeien.

De alledaagse werkelijkheid is de plaats waar grote veranderingen plaatsvinden en een bevredigend leven begint. Oplossing zit niet in het diep geestelijk graven. We kunnen ons niet bijschaven door ons louter terug te trekken om te mediteren of om op vakantie te gaan. In werkelijkheid worden we gevormd door de dingen die we in het dagelijks leven doen. Door de manieren waarop we met anderen omgaan en de activiteiten die we ondernemen. We zijn niet “gewoon wie we zijn” maar we kunnen er voortdurend voor zorgen dat we ons als mens ontwikkelen. We zijn complexe wezens. Verandering vindt plaats wanneer we ons erin oefenen onze blik te verruimen. Die oefening gaat via rituelen. Kleine gedragingen “alsof”, die langzaam eigen maken. Het belang van rituelen. Een mooi voorbeeld is het ritueel “alstublieft en dank u wel” misschien gecombineerd met een hoofdknik. Daarmee scheppen we tijdelijk de schijn van gelijkheid en zijn onderdeel van het sociaal verkeer.

 

Volgens Lao Zi komt alles voort uit “de weg”. Door bepaalde resultaten in je omgeving te helpen realiseren, door de stemming in een ruimte te veranderen en de relaties in je leven te verbeteren. Zo  volg je de weg niet alleen maar wordt je de weg. Hiervoor gebruiken we energieën die ons vitaal laten voelen. Bijvoorbeeld een inspirerend gesprek, een beweeglijke dans, een sportprestatie of een creatief werkmoment. In de bewegingskunst Tai Chi (zachte energie) worden de voor de energieën Hout, vuur, aarde metaal, water gebruikt. De Weg is een voortdurende interactie tussen yin en yang. Zwak en sterk, winter en zomer, donker en licht. In het Boeddhisme blijken energieën voort te komen uit onze Chakra’s. Die energieën worden ook wel Qi (=chi)genoemd.

 

Het zijn de energieën die ik voelde tijdens de biodanza maar ook die ik tijdens de familieopstelling en het droomwerk.

 

De goedheid van de menselijke natuur is als de neiging van water om naar beneden te stromen. Zoals er geen water is dat niet naar beneden stroomt, zijn er ook geen mensen die geen goedheid bezitten.

Mensius

 

Boodschap

Wat zit ons dan in de weg?

Ons ego maakt onderscheid tussen goed en slecht. Overtuigingen wat gewoon en ongewoon is. Tussen waar en niet waar. Allemaal nodig om een stevige persoonlijkheid te worden en geen speelbal van de omgeving. Maar als we niet groeien zijn al die overtuigingen als onwrikbaar ijs. Als brokken die ons “in de weg” gaan zitten. Door trouw te zijn aan ons ware zelf laten we destructieve emotionele gewoontes gemakkelijk uitgroeien tot een onwrikbare identiteit. Maar je wilt toch niet op een dag wakker worden met het gevoel gevangen te zitten in een te beperkte tijdelijke definitie van jezelf? Het antwoord is in de stroom de Qi, de energie,  te gaan staan. Bijvoorbeeld je venster openen door biodanza, je Chakra’s openen. Ontvankelijk worden voor aarde, genot, flexibiliteit, vuur en kracht.  Maar ook empathie voor de ander en onszelf kunnen gebruiken. Communiceren en aanwezig te voelen. Daarmee het grotere geheel te ervaren.

 

We hoeven onszelf niet in de weg te zitten. De biodanza kan ons helpen omdat de dansen gebaseerd zijn op nieuwe rituelen. Die openen toegang tot “de weg”.

Dat gaan we de komende maanden dansen. We zetten ons bewustzijn in contact met het grotere geheel. We gebruiken de biodanza om het beste in ons te beleven om dat in zetten in ons dagelijkse leven.

Ik kijk ernaar uit.

bottom of page