top of page

de Ziel van mijn Biodanza

dec07 066.jpg
titels Afbeelding1.png
schema archetypen Afbeelding1.png

De Ziel van mijn Biodanza.

Ons psychologisch speelveld en de archetypische bronnen waar we uit putten.

Piet Ziel 11-8-018

 

Carol S Pearson heeft een prachtig toegankelijk boek geschreven waar ik in mijn vakantie veel plezier aan heb beleefd. Het is de opvolger van de Hero Within (1986) waarin ze zes grondpatronen oftewel archetypen van onze persoonlijkheid beschrijft. We hebben daar inmiddels veel mee gedanst.

Haar nieuwe boek “Awakening the Heroes within (1991)” werkt ze dit uit naar 12 archetypen. Het geeft mij inspiratie voor nieuwe biodanzavivencia’s.

 

Hieronder geef ik een samenvatting van het boek en trek ik ook parallellen met een Duitse uitgave van de vakgroep positieve Psychologie van de Universiteit van Darmstadt over “Lebenskunst” wat ik tegelijkertijd las.

 

Het schema van Lebenskunst gecombineerd met de plek van de archetypen.

In het veld van de Levenkunst hebben de archetypen een eigen plek.

 

Biodanza gaat vooral over plezier, gevoel en positieve beleving. Daarin leren we onszelf en elkaar op een leuke bevrijdende  en ontspannen manier kennen. Dat is het belangrijkste. Meer hoeft het volgens mij ook niet te zijn.

Maar hoe zit dat eigenlijk in elkaar als we er wat dieper naar kijken? Hoe werkt het? Dat houdt me als biodanzadocent bezig.

We hebben het danssysteem van Rolando Toro met de vijf biodanzalijnen waarin we onszelf als het ware opnieuw uitvinden. We dansen daarmee door ons psychologisch speelveld. Maar hoe  ziet dat speelveld eruit? Het boek over positieve psychologie Lebenskunst geeft vanuit een wetenschappelijke hoek een antwoord dat ongeveer als volgt luidt.

 

“Lebenskunst”

Ons functioneren wordt bepaald door de omgeving, ons lichaam, de ziel, onze geest en de “drive” van ons zelf.

In de omgeving maken we sociale contacten en hebben we vrije keuze daarin. Ons lichaam  verzorgen we door beweging, voedsel en gebruik van zintuigen. Onze ziel merken we in al onze emoties en onze pogingen in het reguleren van die emoties. Onze geest vormt als het ware de reflecterende spiegel van ons leven. Die voeden we met  visie en doelen vanuit ons autonome zelf.

 

Als ik de twaalf archetypen van Pearson daarnaast leg, zie ik een overeenkomst.

Het blijkt dat we voor onze levenskunst kunnen putten uit die twaalf bronnen.

In een proces van psychologische ontwikkeling (individuatie) en contact met het onbewuste (verruimd bewustzijn) komen we de negatieve en positieve kanten van die archetypen tegen. Het blijken de bronnen te zijn voor onze persoonlijk functioneren.

De biodanzalijnen brengen ons in aanraking met vooral de positieve kanten van de archetypen. In de vivencia’s komen ze naar ons toe en kunnen we ze ervaren.

 

Waar komen die archetypen eigenlijk vandaan?

Ik kom het woord overal tegen. In dit geval zijn het de basisbegrippen uit de Analytische Psychologie van CG Jung. Hij noemt ze persoonlijkheidstypen. Aangeboren psychologische patronen die bij alle mensen spelen. Het was zijn methode, als Zwitserse psychiater in het begin van de vorige eeuw, om mensen weer op het spoor van de psychische totaliteit te zetten, zoals hij dat noemde.  

De archetypen van Jung zien we in allerlei systemen en boeken door-vertaald. Bijvoorbeeld bij MBTI, als populaire managementtheorie. Maar ook bij Carol Pearson.

Het geeft inzicht in jezelf en je kunt anderen er beter door begrijpen en, in mijn geval, kan ik de Biodanza vivencia’s ermee verdiepen.

 

Carol begint haar boek met de stelling dat veel mythen en verhalen in alle culturen een zelfde strekking hebben. Grondpatronen uit literatuur, mythen en religie. Vaak is er bijvoorbeeld sprake van een jonge held die zich klaarmaakt voor een grote gevaarlijke reis. Tijdens die reis verslaat de held draken en redt hij een schat of een prinses. De held gaat trouwenmet de princes en ze stichten een koninkrijk waar ze nog lang en gelukkig leven.

 

Het is een symbolisch verhaal dat model staat voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

Van Ego via Soul naar Self. De voorbereiding (preparation) vormt de ontwikkeling van je ego. De reis (journey) vormt de ontmoeting met gevoelens en emoties van de ziel. Om vervolgens rijk en wijs terug te keren naar het zelf (return).

Schuurman, de grondlegger van het Centrum Voor Zelfbezinning in Nederland en die destijds samenwerkte met CG Jung, noemt dit het proces van individuatie.

 

Individuatie en archetypen

In ons leven zijn er fasen van onrust, angst en leegte. Er niet bij horen. De illusie hebben van onbeduidendheid en leegheid. Reclames spelen daar altijd handig op in. Mooi en aantrekkelijk worden door een crème. Erbij horen en geliefd worden door de juiste merkkleding, de juiste auto, de juiste apps en gadgets. We kunnen dat tegemoet treden door ons daaraan te gaan houden en onze leegheid te gaan vullen door consumentisme. met voedsel, drank en drugs: Hedonisme.

We kunnen ook op zelfontdekking gaan en op dat moment zijn we de Hero geworden waar Carol op doelt. Een Hero die een Journey gaat maken door zijn archetypen te leren herkennen: Eudemonisme.

Wat wil ik doen en leren? Hoe wil mijn lichaam bewegen en hoe wil ik liefhebben? Het gaat dan om het waarderen van je waarheid. Zodat je jezelf niet naar de buitenwereld hoeft te bewijzen.

 

De archetypen zijn overal. In alle tijden en plaatsen. Jung noemt dat de archetypen in het het persoonlijk onbewuste zetelen en dat ze in contact staat met het collectief onbewuste. Het zijn energieën uit het onbewuste. Rolando Toro voegt daar de lichaamswijsheid uit de biodanza aan toe en noemt dit het vitaal onbewuste. Stephan Covey noemt dit de “innerlijke stem”.

Het zijn metaforen voor structuren waarbinnen onze psyche zich ontwikkelt in het proces van individuatie. Sommigen noemen het ook wel de facetten van de innerlijke God. Of, anders gezegd, de innerlijke diepste kracht van jezelf. In oude religies staan verschillende goden model voor deze archetypen. Ieder archetype geeft je een opdracht les of gave.

Alle twaalf archetypen zijn even belangrijk in onze “heroïsche” levensreis en altijd is 1 archetype op een bepaald moment dominant. De hele dag door.

 

 

 

De fasen van innerlijke reis

Stap 1

In de voorbereidende fase liggen de draken (of uitdagingen, onhebbelijkheden etc.)  nog buiten onszelf. We willen laten zien dat we uitdagingen aankunnen en onhebbelijkheden van ons af kunnen houden. Dat we competentie en moed hebben om idealen uit te dragen.

Hier vindt de gezonde ego-ontwikkeling plaats. We beginnen als Innocent en leren optimisme en vertrouwen. We ontmoeten onze Orphan die zich aanpast.  Die de val uit het paradijs voelt omdat de omgeving toch ineens niet blijkt te vertrouwen, maar die ondanks alles zijn opvoeders en autoriteiten steunt. De Warrior komt tevoorschijn als we doelen stellen (bijv. werken en geld verdienen) en die doelen kunnen bereiken door discipline en moed.  Ons ego ontwikkelt  op een gezonde manier als we ook de Caregiver uitoefenen. Met compassie opkomen voor anderen. We hebben dan de basisvaardigheden om te functioneren en moraal om succesvol te zijn.

Totdat zich de ontevredenheid en de onrust zich aandient…

 

Stap 2

Daarvoor gaan we op levensreis, onze Journey. We verlaten de veiligheid van het bekende thuis. De bekende school of werkkring. We ontmoeten zeker nieuwe problemen. Maken kennis met het eenzame (autonome) lijden. We zijn Seeker en hunkeren naar autonomie.  De Lover wordt ook aangesproken. Heftigheid van de erotiek in de liefde maken we mee. Nieuwe ontmoetingen ontstaan en we binden ons met een bijbehorende bindingsangst in deze fase. We worden verliefd op mensen, gebeurtenissen, gereedschappen en werk. De Destroyer is tevens actief en laat volkomen onverwacht delen van onszelf en niet meer bruikbaar gedrag afsterven. We moeten, al tegenstribbelend vanuit ons ego,  leren loslaten zodat de Creator ruimte gaat krijgen. Uit de chaos komt altijd een nieuwe zelfexpressie tevoorschijn.

 

Stap 3

De zelf-vernieuwing. De ontdekking van de eigen innerlijke kracht, waarheden en integriteit.

We leren ons leven te sturen door de Ruler in ons. Tegelijkertijd leren we humoristisch relativeren en plezier beleven door de Fool in ons. We gaan objectieve wijsheid en innerlijk oordelingsvermogen inzetten via onze Sage. De verbinding met onze intuïtie bewaken we door onze Magician.

…Totdat de Fool alles weer op losse schroeven gaat zetten en ons op de feiten drukt van verstarring en nieuwe leegte. Het psychologisch groeiproces kan zich dan op een dieper niveau opnieuw herhalen. Ons leven blijft daarmee een groeiproces.

 

In werkelijkheid gaat het niet netjes in deze ordelijke opeenvolging en is het geen lineair pad.  In werkelijkheid blijven er tijdens het doorlopen van de individuatie witte vlekken achter. Archetypen die zich louter melden door hun onbegrijpelijke schaduwen. Die we zoveel mogelijk proberen te verdringen. …Totdat we ze niet meer kunnen verdringen en we onszelf met die schaduwen ongelukkig gaan voelen en we gedwongen worden om de innerlijke reis (Journey) te gaan maken.

De schaduwen

Die herkennen we allemaal. Voor sommige mensen is het innerlijk leven een volstrekt onontdekt land. Onder de blauwe streep. Die proberen zoveel mogelijk de schaduwen te onderdrukken. Eigenlijk zonde want het zijn belangrijke aanknopingspunten om de positieve kant van ons nog onbekende archetypen te gaan ontdekken. Zodat die ons niet langer als monsters en demonen van de goede weg afhouden.

In ons onderbewuste werken de archetypen namelijk door in hun schaduwen en nemen van ons bezit als we ze niet naar ons bewustzijn halen.

Hieronder volgt een rijtje van al die akelige eigenschappen die maar al te bekend voorkomen.

 

Ontkennen van problemen, verloochenen. De wereld alleen zien in binair perspectief. Goed of slecht. Fantastisch of bagger. Consumentisme. Alleen willen leven in de ideale wereld. Wegduiken voor verantwoordelijkheid. Suikerbehoefte. Zelfmutilatie en vermagering. Of klakkeloos overnemen van de wil van anderen ook al beschadig je daarmee jezelf. ( Schaduw Innocent)

 

Eigen disfunctioneren projecteren op anderen. Cynisme. Onverantwoordelijk en vijandig gedrag naar anderen. Speciale behandeling opeisen. Aandacht trekken met erbij willen horen.  Slachtofferschap. Piekeren. (Schaduw Orphan)

 

Onverstoorbaarheid. De schurk in ons. Beledigen en bedreigen. Persoonlijk gewin heiligt middelen. Alles zien in winnen of verliezen. Hier past een spreekwoord. Als je een hamer bent is alles een spijker.

Keihard zaken doen. (Warrior)

 

Redder. De ander bemoederen. De klagende martelaar. Anderen schuldig laten voelen. Manipulerend en eisend gedrag. (Schaduw Caregiver)

 

Op zichzelf gerichtheid. Inertie. Permanent streven naar onmogelijke doelen of de ultieme oplossing. Perfectionisme. Twaalf ambachten dertien ongelukken. Wonen in therapieën en cursussen. Nooit gereed voelen om iets te presteren, keuzes te maken of doelen te stellen. (Schaduw Seeker)

 

Ondermijnend gedrag. Voortdurend rebellerend. Vijandig. Zelfdestructief gedrag in seks of andere verslavingen. Destructief handelen naar intimiteit, carrière of eigenwaarde. (Schaduw Destroyer)

 

Intimiteitproblemen. Gebruik van liefde als strijdmiddel.

Verslaafd aan liefde. Volledig van de kaart zijn als een relatie uitgaat.

Overdreven hechting aan gereedschap en eigen spulletjes. (Schaduw Lover)

 

Obsessief gedrag. Teveel varianten bedenken om uit te kiezen. Kunstenaarshouding.

Volstoppen met projecten die er niet toe doen. Workaholic. (Schaduw Creator)

 

Control-freak. Autoritair. Overdreven orde. Rigide. Tegen beter weten in blijven vasthouden aan eigen aanpak. Dwingen en preken.

Vaak standaard uitdrukkingen: Kop eraf, ontslaan, afserveren, kalt stellen. (Schaduw Ruler)

 

Duivelskunstenaar, straalt onbetrouwbaarheid uit.  Energievreter. Mogelijkheden inperkend. Zelfvertrouwen wegnemend. Zuiger. Anderen diskwalificeren, onzeker maken. Onderhuidse machtsuitoefening. (Schaduw Magician)

 

Gelijk hebber. Breedsprakig. Overdreven kritisch. Dogmatisch. Koud en rationeel. We zijn niet goed genoeg, en we doen niet de juiste dingen. Verwijt anderen incompetentie. (Schaduw Sage)

 

Veelvraat in onplezierige dingen. Dom aanstootgevend amusement. Hooligan. Geilaard. Gaat voor lust en put eigen lichaam uit zonder te letten op eigen waardigheid of zelfcontrole. (Schaduw Fool)

 

Deze draken en demonen worden onze hulptroepen als we ons bewust worden van de archetypen waar de ze uit voortkomen. Helaas zien anderen dat vaak beter dan wijzelf… Feedback vragen, en dan wel ontdoen van de eigen projecties van de ander, is handig om erachter te komen wat die draken zijn. 

Volgens Jung zijn de schaduwen de openingen naar ons onderbewuste.

 

In de ego-periode zien we ze als kwalijke eigenschappen die buiten onszelf liggen. Eigenschappen die er niet zouden  mogen zijn en die we onderdrukken. Waar we voortdurend tegen vechten en onze energie mee verliezen.

In de Journey door onze ziel (Soul) komen we ze opeens binnen in onszelf tegen. Voelen de pijn angst en teleurstelling in allerlei verwarde emoties. Omdat we blijkbaar die schaduweigenschappen zelf blijken te bezitten en ze niet meer buiten onszelf kunnen leggen. Dat bewustzijn is louterend en vaak al genoeg om de verandering in te zetten.

In de 3e fase van geestelijke zelf-ontwikkeling weten we het zelfs  te kantelen naar de positieve zijde van de archetypen. Kunnen we reflecteren op onszelf en met wijsheid en plezier de archetypen omarmen. Daarmee zijn het geen draken meer maar is het gekanteld in karakteristieke behulpzame eigenschappen. We voelen ons dan authentieker en vrijer.

 

Van ego via ziel naar zelf

Het ego heeft een negatieve klank. Egocentrisch, egoïstisch zijn per slot van rekening negatieve woorden. Toch is een goed ontwikkeld ego uiterst belangrijk. De samensmelting van ego en soul (ziel) maakt het mogelijk dat we de geboorte van ons Self (onze geest) meemaken. Het ego is het masker, in termen van Jung onze “Persona”,  dat we dragen om onze sociale rol te vervullen. De Warrior is daarin uiterst belangrijk. Die bepaalt de grenzen waarbinnen de ziel kan stromen. De Ophan onderdrukken en ontkennen we in die fase meestal en komt als schaduw vaak boven water.

Anders gezegd. Ontwikkel het ego, ontmoet de ziel en geef daarmee  geboorte aan het zelf.

Stap 1 Het ego helpt ons om veilig en succesvol te zijn. Het ego is de houder van ons leven. De zetel van ons bewustzijn dat er een Ik is, los van de moeder en begrenst naar de omgeving.

Stap 2 De ziel met haar emoties helpt ons om echt te voelen en authentiek te zijn. We krijgen ermee contact met wat er onbewust speelt (het onderbewuste). We ontwikkelen eigen waarden.

Stap 3 De ontwikkeling van het bewuste zelf. Die helpt ons om persoonlijke kracht en innerlijke vrijheid te vinden. Die voedt onze identiteit en kracht.

 

De eerste 4 archetypen, de Innocent, Orphan, Warrior, en Caregiver leren ons om te overleven. Goede burgers te zijn met een moraal vanuit de opvoeding.

De tweede 4 archetypen, de Seeker, Lover, Destroyer en Creator helpen ons om de reis te maken. We ontmoeten onze emoties  in de ziel. We worden echt. 

De laatste 4 archetypen , de Ruler, Magician, Sage en Fool laten ons terugkeren naar een  heroïsche levenshouding met vrijheid en plezier. We zijn dan koning en held (Hero) over ons eigen leven geworden. We kunnen daarmee onszelf, onze omgeving en de wereld een dienst bewijzen.

 

De werking van de archetypen in het ego, de ziel en het zelf

 

Het ego

Het ego heeft nog geen diepte en complexiteit.

De Innocent wil geliefd worden en sociaal geaccepteerd. Wil dat men trots op hem is. Het zal een Persona kiezen dat past bij de omgeving en de plek in de familie. In een liefdevolle familie leidt dat tot een affectieve persona en in een minder affectieve familie tot een kouder persona. Toch wil het kind bewonderd worden. 

De Orphan is een overlever. Het aangepaste kind. Zal door bedoelde of onbedoelde repressie van de opvoeders de eigen kwaliteiten zo nodig opofferen en ondergronds laten gaan om daarmee een  aangepast gedrag te vertonen.  Zo hebben we allemaal delen die min of meer onderdrukt zijn. Hoe liefdevol de opvoeders ook zijn geweest.

De Warrior is het meest ongedifferentieerde instinctieve deel van ons. Eigenbelang wordt ermee begrenst en het verdedigt de waarden van de familie. Het zogenaamde Superego. (Later zal dit Superego geïnternaliseerd worden en omgezet worden  in eigen waarden).

De Caregiver is het vriendelijke deel van het ego. Het helpt ons om compassie en moraliteit te ontwikkelen. Zowel voor de familie als voor de omgeving.

Het ego creëert en handhaaft onze grenzen. Waar wij eindigen en waar de ander begint. Het ego is daarmee het werkveld voor de ziel.

Hier is een kanttekening op zijn plaats. Zonder goed ontwikkeld werkveld is er het gevaar dat, in een confrontatie met het onderbewuste in de ziel, een onderontwikkeld ego beschadigt raakt. Daarin kan de oorzaak liggen van een psychose of van een dwangneurose.

De taak van het ego is om de psyche te verdedigen en te beschermen. Versterken van de grenzen en van het bewustzijn waar de grenzen liggen is dan belangrijk om ontsporingen te voorkomen.

Het ego moet de ziel toestaan. De ziel weet de weg, die heeft het boek over archetypen niet nodig. Het ego biedt de ruimte en de zekerheid om de ziel positief te laten spreken.

 

In ons digitale individuele tijdperk wordt erg veel van ons gevraagd. Veel mensen kunnen dat niet bijhouden. Er is nu een culturele crisis  doordat veel mensen geen voldoende ontwikkeld ego hebben. Ze worden daarentegen wel geacht autonoom en onafhankelijk te zijn en zijn daarmee prooi voor charismatische leiders.

 

De ziel, het mysterie

De ziel is dat gedeelte van onze psyche dat betekenis geeft en waarde in ons leven.

Jung beschrijft dat het collectief onbewuste de diepste bron is van onze ziel.

Ik vind dat moeilijk logisch te begrijpen maar ook ikzelf heb in momenten van diepe ontspanning,  bijvoorbeeld tijdens de transcendente oefeningen in de biodanza, gevoelens van onpeilbaar diep vertrouwen gekregen. Ik denk dat het collectief onbewuste daarmee te maken heeft. Bij transformaties in ons leven zoals verhuizing, wisselen van baan, de geboorte van een kind of scheiding van geliefden komt de ziel sterk naar voren. Dat kunnen vreugdevolle en eenzaam pijnlijke momenten zijn. Ceremonies kunnen helpen om dat wat er met ons gebeurt te begrijpen. In de biodanza hebben we daar ceremonies voor. Die geven betekenis en zin aan de beleving van de ervaringen die ons leven symboliseren.

 

Verschillende culturen hebben initiatie-rites voor de overgang van ego naar ziel. Niet in de taal van het ego (linker hersenhelft met de logica en de deductie) maar in de taal van de ziel (rechterhersenhelft, zang, poëzie, associatie, de inductie). Het gaat dan om het loslaten van de sentimenten. Weg van het dualisme en het binaire van goed en kwaad dat vanuit onze Innocent komt. Het verbreden van de smalle ego-kijk.

 

We kunnen het ook niet doen, het gevolg is dan een betekenisloos lastiger leven. Onbewogen en niet getransformeerd en dat wil eigenlijk niemand.

De ziel laat ons heftige waarheden zoals de dood, afbraak, verval, maar ook liefde ervaren. Ons ego wil niet zo graag verdiepen naar de ziel. Ontkennen dat er iets speelt (Innocent) en bewaken dat er iets gaat veranderen, dat grenzen worden veranderd (Warrior).

De ziel geeft ons nieuwe lagen van waarneming. Dat komt trouwens altijd onverwacht, schoksgewijs. Die schok voel je door je hele lijf door bijvoorbeeld plotselinge rust of plotseling existentieel verdriet of een andere lichaamswaarneming van rillen of zweten. In verwarring en gevoelens van onmacht komt het heldere moment.

De aanleiding om op Journey te gaan ligt meestal in een overmaat aan stress of een bijvoorbeeld verraad door geliefden of een andere ingrijpende gebeurtenis of transformatie in ons leven. Maar het kan ook vernieuwende nieuwsgierigheid zijn.

Psychologen helpen bij stress vaak door het disciplineren en te leren accommoderen. Door het ego te versterken. Bijvoorbeeld de assertiviteit verhogen en grenzen te stellen. Dat is een goed begin om vervolgens zelf de weg van Levenskunst te gaan bewandelen en de ziel te laten spreken.

 

De Seeker, Lover, Destroyer en Creator spreken vanuit de mensheid via mysteries en goden  als verbinding met onze diepte, onze authenticiteit. De Seeker wordt gezien als de Spirit. De Lover als Eros. De Destroyer als Thanatos en de Creator als Verbeelding.

De Seeker in ons daagt ons uit te onderzoeken wat we het meest vrezen en is daarmee onze “spirituele kracht”. De Destroyer verschijnt meestal eerst in zijn destructieve verdraaide gedaante als schaduw. Onze weggedrukte potenties die tijdens de ontwikkeling van de Orphan er niet mochten zijn. Het is een belangrijke toegang tot de schat die in ons onderbewuste ligt te wachten. In mythen is dit de “heilige graal”.  De Lover geeft ons erotische levenskracht. Het is verbindend. De kracht van de fusie. We leren te houden van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf om daarmee te kunnen houden van de man of vrouw buiten onszelf. Samenwerking in teams is, als het goed is, vaak geladen met erotische energie zonder dat er seks in het spel is.

De Creator is ons voorstellingsvermogen. Zonder dat vermogen kunnen we ons leven niet vormgeven. Het is onze unieke bijdrage aan de wereld. Ons zelfbewustzijn zorgt voor het richten van de voorstelling oftewel het doel.

Deze vier archetypen verschijnen vaak in onze dromen. Jung deed veel met deze droomduiding.

Het zijn belangrijke toegangen tot het onderzoek van onze eigen psychologische wereld.

 

Het zelf, onszelf uitdrukken in de wereld

We hebben allemaal een eigen koninkrijk waarmee we onszelf manifesteren in de wereld. Dat kunnen we goed regeren, zodat onze persoonlijkheid bloeit. We kunnen het ook slecht regeren waardoor ons leven een onvruchtbaar land wordt.

De Ruler houdt graag vast aan orde en rust. Het vormt ons interne geweten. Zij heeft andere archetypen nodig ter ondersteuning om te blijven vernieuwen. Het zelf ervaart voortdurend pijnvolle conflicten in de spanning tussen onze ziel en ons ego. Onze mannelijke en vrouwelijke natuur. Aanvaarden en openen is de weg naar een nieuwe eenheid in onze psyche.

 

Het christelijke kruis is in dit verband een toepasselijk oud symbool. Het vertelt in de horizontale as de spanning tussen onze mannelijke en vrouwelijke natuur. De verticale as staat voor de weg van onze psychologische ontwikkeling. Bovenaan ons bewuste ego, onderaan ons onderbewuste zelf met de diepe verbinding buiten het hier en nu.

Wanneer ego en ziel niet met elkaar in harmonie zijn dan praten we over een gewonde “Self”. (Een gewonde geest... waar jezelf, pastoor, dominee, psycholoog of manager veel werk aan hebben).

Een gebrekkige Ruler heeft geen visie en een onderdrukte erotiek. De Ruler is gericht op de ziel binnen en het ego met de Warrior is gericht op buiten. Er is een verschil tussen wat we denken (vanuit ego) nodig te hebben en wat we voelen (vanuit ziel en geest) nodig te hebben. Een goede verantwoordelijke Ruler zorgt ervoor dat we wakker, bewust, in het lijf zijn, kunnen voelen en ons op tijd kunnen uitdrukken. Het zelf zorgt voor een goede verbinding tussen ego en ziel. Die verbinding is gegrondvest in ons alledaagse leven.

 

De Magician

Als de orde te groot wordt brengt de Magician ons in contact met de schaduw. Hij transformeert die emoties tot iets bruikbaars.  Moving any archetype to is positive manifestation. Zuivert en heeft contact met onze intuïtie.

 

De Sage

Het deel van onze psyche die de objectiviteit en waarheid bewaakt. Het is onze innerlijke criticus. Het noteert/registreert onze pathologische patronen.

De wijze oude vrouw.

 

De Fool

De Fool maakt ruimte om alle kanten van onszelf uit te drukken. Niet 1 kant.

Het bewaakt onze meervoudigheid en ontdoet ons van oogkleppen.

Het ondermijnt te vaststaande beelden van onszelf. Helpt  ons te groeien.

 

Als het ego overheerst leven we met veel angst.

Hoe meer we gefundeerd raken in ons unieke zelf des te moediger/verantwoordelijker/ innerlijk rijker/succesvoller wordt ons leven.

 

Samenvattend.

Het ego heeft de Warrior die wordt ondersteund door Innocent-Ophan en Caregiver.

De ziel heeft de Seeker die wordt ondersteund door de Lover-Destroyer-Creator.

Het zelf heeft de Ruler die wordt ondersteund door Magician-Sage en Fool.

 

Je kan zeggen dat de Ruler onze psyche ordent naar een heropgevoed ego.

Een goede Ruler laat alle archetypen spreken. Niets wordt verbannen of onderdrukt.

 

De levensdans

Het archetype van de Fool is belangrijker dan we denken in de terugkeer (return) van onze Journey.

We zien hem in carnavaleske ceremoniën. Maar ook Zondag met Lubach.

Hij hangt buiten de boot, Is asociaal en onaangepast. Hij is de basis van de ongedifferentieerde psyche.  De schaduw van ons bewustzijn. Nog 1 met de omgeving. Niet gestuurd, pure lust. Onze Fool is zich  volstrekt niet bang te uiten.

De Fool geeft de gelegenheid een rol spelen zonder je ermee te identificeren. Hij beschermt ons tegen een identiteitscrisis. Fools weten dat ze hun rol niet zijn.

Ze zorgen voor eigenschappen zoals: nieuwsgierig, onderzoekend, ondernemend, snuffelen.

Leven elke dag zoals het komt. De hippie is een goed voorbeeld van de Fool.

De Fool is vaak weggedrukt door het ego. Wanneer het bewustzijn ontwikkelt krijgt de Fool een plek naast de Ruler. Die gaat zichzelf op een gezonde manier minder serieus nemen. Daarvoor was de Fool een storende rebel die te hooi en te gras het ego lastig viel.

Ook de Magician krijgt een positieve rol. Je kunt blijkbaar pas op je instinct vertrouwen als je een ontwikkeld zelf hebt. Het leven wordt daarmee een dans.

De Fool houdt ons aan de grond en zorgt ervoor dat we “in het moment” blijven en loskomen van onze oordelen. Nu plezier beleven is het credo van de Fool.

Rulers en Magicians werken hard om de planeet beter te maken. Sages voor waarheid en rechtvaardigheid.

 

Overtuigingen en oordelen zetelen in ons ego. Waarden in onze archetypische diepte.

De archetypen hebben trouwens verschillende spreekpatronen stemkleur en lichaamstaal.

Tijdens onze groei krijgen de archetypen een diepere gelaagdheid.

 

Nawoord:

De biodanza is een methode om de positieve aspecten van de archetypen te beleven. Via de lijnen van vitaliteit, seksualiteit, affectiviteit, creativiteit en transcendentie. Het boek van Carol S Pearson biedt thema’s en aandachtspunten die in vivencia’s prachtig uitgewerkt kunnen worden. Dat ga ik niet te letterlijk doen, maar meer associatief en poëtisch zodat de beleving centraal komt te staan.

Piet

 

 

lebenskunst Afbeelding1.png
bottom of page