top of page

WEEKGROEP Vrijdagavond 

Voor wie is de biodanza geschikt?

Je hebt een basisconditie nodig en de oefeningen zijn voor een brede leeftijdsgroep. Er wordt gedanst in schone comfortabele kleding zonder schoenen of met zacht schoeisel. Wij kiezen geëigende muziek en selecteren daarbij de dansoefeningen rondom een bezinnend thema dat die week actueel is. De danssessie heeft een positief effect op je leefstijl.

Als je van bewegen, bezinning en muziek houdt, kun je in de weekgroep instromen.

We dansen op een fijne houten vloer in onze eigen dansruimte aan de Oosterbracht 4J in Emmen.

Wat doet de biodanza weekgroep Emmen?

Het is steeds een samenhangende leergang die ook wel per afzonderlijk onderdeel kan worden gevolgd. Veel effect bereik je door de aaneengesloten reeks te volgen maar je kunt ook tussentijds instappen. Het geeft je veel plezier maar ook zelfinzicht. Op een lichte, bevrijdende manier.

 

Voorbeeld een leergang:

Verdeeld over de vivencia’s maken we in speelse en affectieve dansen een zogenaamde levensreis. Een reis die ons in aanraking brengt met een ontwapenend zelfinzicht, vitale kracht en humor.

Een overzicht van de leergang de archetypen van onze persoonlijkheid: 

De eerste vivencia ging over het kind in onszelf. Als kind dansen we onbevangen met spel en verwondering. Centraal staat het gelukkig zijn en het positief zijn. Vol vertrouwen op “het goede”. 

De tweede vivencia ging over de wees. Het voelen van “de slachtoffer” in onszelf. Het besef dat opvoeding sporen in ons heeft getrokken.

Als wees zoeken we veiligheid en zekerheid. Beschermen we ons tegen kwetsen door aardig te zijn. Overwinnen we angst en straf en willen we soms liefde vergaren door in een slachtofferrol te kruipen. De wees geeft ons realisme en vermogen voor empathie.

De vivencia's gingen over "de wijze" in onszelf. Het zoeken naar de bron van rust en kunst. De dans die ontspringt uit onszelf. Het vinden en uitdragen van onze eigen identiteit en wijsheid.

 

We dansten in mooie vivencia's ons kind, de avonturier en de krijger in onszelf. We dansten met gevoel en kracht. De krijger wil vanuit een innerlijke drang zijn doel en ambities bereiken. Iets neerzetten. Onze innerlijke vader tonen. Laten zien dat we wat kunnen, in onze mars hebben.

Ook ging een vivencia in op de altruïst in onszelf. De innerlijke moeder. In een balans kunnen leven tussen “geven en ontvangen”. Kracht aan de ander kunnen geven, de ander veiligheid en vertrouwen kunnen geven.

Er zijn vivencia's die gaan over de innerlijke wijsheid. De wijsheid die wordt ontsloten via het opnieuw mobiliseren van het innerlijk kind. Van onze speelsheid en verwondering. Dit archetype wordt ook wel de magiër genoemd. Onze duivelskunstenaar die onze innerlijke tegenstrijdigheden weet te bundelen in een eigenzinnig waardenpatroon. Integer en levend in een hernieuwd perspectief.

Soms gebruiken we Stephan Covey als inspiratiebron voor een leergang. In een leergang van 8 keer, dansten we rondom de 7 eigenschappen van leiderschap en empathie.

Carolien en Piet Ziel

www.biodanzapietziel.nl

Wat doet onze Biodanza?
Biodanza versterkt je vitaliteit. Je komt in je eigen kracht te staan. Vermoeidheid verdwijnt en je kunt beter omgaan met jezelf en de gebeurtenissen om je heen. Het maakt je kwieker en meer betrokken bij de mensen die voor jou belangrijk zijn. Je "innerlijke wijsheid" neemt toe en je belangstelling voor overmatige consumptie neemt af. Het is wonderlijk wat er met je gebeurt als je je leven gaat dansen. Je gaat merken dat je creatiever wordt in denken en bewegen. Het dansen zorgt ervoor dat de ademhaling ruim wordt en hoofd, rug en nek meer in balans. Met Biodanza neemt jouw verantwoordelijkheid voor je eigen welbevinden toe. Je krijgt, net zoals je als kind eigenlijk al wist, helder voor de geest wat voor jou waardevol is. Kortom, Biodanza versterkt je identiteit.

Wat is Biodanza?
Heel ontspannend… we praten tijdens de workshop niet. Voor en na de vivencia wordt er zeker gezellig met een kop thee gesproken maar tijdens de vivencia zijn we stil. Wel bewegen en met elkaar communiceren via lichaamstaal en oogcontact. Want het gaat erom dichter bij jezelf te komen. Via de beleving van ritme, melodie van de muziek en het zien bewegen van de andere dansers. Het is een vorm van introspectie: naar binnen kijken. Praten leidt dan af. Het gaat om de ervaring van de kracht van je lichaam en het ervaren van prettige gevoelens binnenin jezelf. Biodanza is een systeem voor persoonlijke groei. Het is geen therapie. Plezier staat voorop.Biodanza werkt vanuit oefeningen, die we vivencia’s noemen. De beleving van gevoelens staat daarbij centraal, het denken komt daarna pas. Terwijl we gewend zijn dat dit meestal andersom gaat. Bij Biodanza gaat het om de beleving van gevoelens die opgeroepen worden door de muziek, om datgene wat er in jezelf gebeurt en in het contact met de andere deelnemers.
Als biodanzadocent werken wij vanuit 4 stappen:

  1. Eenheid brengen in denken, voelen en handelen.

  2. Lichaamsvitaliteit en balans vergroten.

  3. Affectieve levenshouding versterken.

  4. Eigen identiteit versterken.

poster vrijheid 20220327_192726_resized.jpg
bottom of page